Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 26/4-30/4

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων , σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Παγκόσμιο» (Κύπρου 26) διοργανώνουν ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ , στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολείου μας. Μέρες και ώρες έκθεσης: Δευτέρα 26/4, 8.30-13.30 και 18.00-20.00 Τρίτη 27/4, 8.30-13.30 Τετάρτη 28/4, 8.30-13.30 και 18.00-20.00 Πέμπτη 29/4, 8.30-13.30 Παρασκευή 30/4, 8.30-13.30

25 Απριλίου 2010 - Σεμινάριο Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Στις 25 Απριλίου 2010 , στις 6.30 μ.μ ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων, θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο ψυχολογίας με θέμα «Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών και ο ρόλος των γονέων» . Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με χαρά θα καλωσορίσει την εισηγήτρια του σεμιναρίου, κυρία Λυδία Αμπόνη , και Σύμβουλο Εκπαίδευσης της Εκπαιδευτικής μας Περιφέρειας. Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό της κυρίας Αμπόνη. Λυδία Αμπόνη - Τσούρα Βιογραφικό Η Λυδία Αμπόνη - Τσούρα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι βασικές της σπουδές είναι στα παιδαγωγικά (ΠΤΔΕ) και ο μεταπτυχιακός της τίτλος στη σχολική ψυχολογία. Είναι διδάκτωρ ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε επί εικοσαετία και πλέον στα Άρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Σήμερα είναι σχολική σύμβουλος της 23ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Αττικής. Διδάσκει το μάθημα Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού

Θεόφιλος - Στήριξη της Πολύτεκνης Οικογένειας

Ο «Θεόφιλος» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004 στην Αθήνα και είναι ένας φιλανθρωπικός ΜΚΟ με κύριο σκοπό τη συνεχή στήριξη και ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών που κατοικούν σε νησιωτικές, ορεινές και παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, η δραστηριότητα του εξειδικεύεται και στην αποστολή ειδών ένδυσης, σχολικού εξοπλισμού, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας. Μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του, προβαίνει στην ηθική και ψυχολογική στήριξη των πολυτέκνων οικογενειών στις μειονεκτούσες περιοχές, για την αποφυγή φαινόμενων κοινωνικού αποκλεισμού τους, λόγω του διογκωμένου προβλήματος της ανεργίας στην χώρα μας. Δίνοντας τους τη δυνατότητα να διοχετεύσουν την ενεργητικότητα τους και να απασχοληθούν στον τόπο τους, ο «Θεόφιλος» τους εκπαιδεύει σε χρήσιμες ειδικότητες, ενισχύοντας παράλληλα και την χειροτεχνία, την οικοτεχνία και τις βιολογικές καλλιέργειες με ειδικά προγράμματα της Ε.Ε. Σκοπός του οργανισμού είναι η

Παρουσίαση έργων ζωγραφικής των παιδιών μας

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ και Β΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών,  Π.Ε. και Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, οργανώνει πρόγραμμα εικαστικής έκφρασης, με θέμα «Το δικαίωμα του παιδιού στην έκφραση. Θέλω να …» , στο οποίο θα συμμετάσχει και το δικό μας σχολείο. Τα τμήματα του Ολοήμερου Σχολείου μας, με το συντονισμό των υπεύθυνων δασκάλων, κυρίας Βίκυς Τόττα και κυρίας Ρούλας  Σδόγγου , στις 17 Απριλίου 2010 από τις 6μ.μ. ως τις 8μ.μ. θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων ζωγραφικής που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό. Να σημειώσουμε ότι έργα των παιδιών του σχολείου μας διακρίθηκαν σε περσινό αντίστοιχο πρόγραμμα. Στην ίδια εκδήλωση θα παρουσιαστούν έργα και κατασκευές των παιδιών της Γ' δημοτικού, με την επιμέλεια των δασκάλων τους, κυρίας Γιώτας Παρασκευοπούλου και κυρίας Χρύσας Καρατσάλου . Την παρουσίαση των έργων ζωγραφικής, το μπουφέ και το στολισμό του χώρου θα επιμελ

Το Σύμβολον της Πίστεως (Πιστεύω)

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων· φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος. Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Είς μίαν, αγίαν,  καθολικήν

Το Πάτερ Ημών

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ κι επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, Ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, Αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Αναστάσιμη Προσευχή

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος.(τρεις φορές) Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι. προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Συ γαρ ει ο Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρ ήλθεν δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω, θάνατον ώλεσεν. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.

Καλό Πάσχα!