* Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πρόεδρος: Κλεοπάτρα Κυπαρισσίδη
Αντιπρόεδρος: Κώστας Δαλιάνης
Γραμματέας: Βασίλης Γεραμάς
Ταμίας: Ελβίρα Νάστα
Μέλη: Βικτωρία Θεοφίλου
          Αφροδίτη Τσαμπά
          Αδελαϊς Μάστορα