Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Για την εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ Δημοτικού

Το παρόν ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων για τους γονείς που θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους στην Α' Τάξη.

A N A K O I N Ω Σ H

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 2817/14-3-2000 (ΦΕΚ 78/2000 τ. Α) οι εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2011-2012 θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 21η Ιουνίου 2011 από 09.00 έως 12.00. Εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2005 μέχρι και 31-12-2005.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1) Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο ή την Κοινότητα εγγραφής ( το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο).
2) Πιστοποιητικό παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
3) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή για διαπίστωση των εμβολιασμών.
4) Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης από κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
5) Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης από κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.6) Οδοντολογική εξέταση που θα αποδεικνύεται με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου που υπάρχει στο τέλος του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού σας.
7) Αποδεικτικό στοιχείο για τη διεύθυνση διαμονής του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ).
8) Για αλλοδαπούς μαθητές συμβόλαιο ενοικίασης σπιτιού θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.

Βριλήσσια, 27-5-2011
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


Παρατήρηση: Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την 1η Ιουνίου (λόγω της Γενικής Συνέλευσης των εκπαιδευτικών), τη 2η Ιουνίου (λόγω του εορτασμού της Αναλήψεως) και τη 10η Ιουνίου (λόγω της ημερήσιας εκδρομής του Σχολείου μας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου