Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Ενημέρωση για την προσκόμιση πιστοποιητικών γεννήσεως των μαθητών

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Φ.6/268/54975/Γ1-17-5-2011),οι αριθμοί Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της χώρας έχουν επαναριθμηθεί μετά τις αλλαγές στο χάρτη της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Προκειμένου να εκδοθούν Τίτλοι Προόδου ή Απολυτήρια, «απαιτείται η προσκόμιση νέων πιστοποιητικών γέννησης από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για τους μαθητές που φοιτούν στις Β΄-Γ΄-Δ΄-Ε΄ και Στ΄τάξεις». Για το λόγο αυτό πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου που είστε εγγεγραμμένοι και να μεριμνήσετε για την έκδοση του νέου πιστοποιητικού γέννησης και την προσκόμισή του στο Σχολείο μας.

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα πιστοποιητικά γέννησης αφορούν μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (από 1/1/2011) , που προήλθαν από συγχωνεύσεις παλαιότερων σύμφωνα με το πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", στους οποίους έγινε η επαναρίθμηση του Δημοτολογίου και του Μητρώου Αρρένων. Ως εκ τούτου μαθητές που είναι εγεγραμμένοι σε Δήμους που παραμένουν ίδιοι (π.χ. Δήμος Βριλησσίων) δεν χρειάζεται να προσκομίσουν νέα πιστοποιητικό γέννησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου