Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Ενημέρωση για τα μέλη του Συλλόγου ΓονέωνΑγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με τις επιταγές της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε για τα παιδιά μας ένα μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Σημαντικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει η χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη. Ένα από τα σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία της μαθησιακής διαδικασίας είναι ο διαδραστικός πίνακας.

Ο διαδραστικός πίνακας συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
·     Συμβάλλει στην επικέντρωση της προσοχής των μαθητών στο μάθημα καθιστώντας πιο παραστατική τη διδασκαλία
·     Υποστηρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών
·     Παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των διαφόρων δραστηριοτήτων για μελλοντική χρήση από άλλες ομάδες μαθητών
·     Έχει τη δύναμη να κάνει χαρούμενους τους μαθητές και να δημιουργήσει συνθήκες ενθουσιασμού για τη μάθηση, καθώς βρίσκεται κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα.

Βασιζόμενοι στα παραπάνω, ο Σύλλογος προχώρησε στην προμήθεια του σχολείου μας με δύο διαδραστικούς πίνακες – σε πρώτη φάση – ώστε να διαπιστωθεί και στην πράξη η χρηστικότητά τους.

Με εκτίμηση,

Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου