Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Ενημέρωση για τις Εκλογές του Συλλόγου Γονέων και ΚηδεμόνωνΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Τ Ο Υ   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Όπως είχε αποφασιστεί στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας  οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου θα γίνουν στις 17 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα που θα δίνονται οι βαθμοί στο Σχολείο μας- και ώρα 17.00 μ.μ. έως 20.00 μ.μ..

 Όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη μπορούν να ψηφίσουν και να υποβάλουν υποψηφιότητα. 

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να σημειώσει όνομα και τηλέφωνο καθώς και τα όργανα του Συλλόγου στο οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α και να τα δηλώσει μέχρι 14.12.2012 επικοινωνώντας με τη γραμματέα του Συλλόγου, Πέπη Παπαδοπούλου 6974851111 ή pepcmv@gmail.com

Τα όργανα του Συλλόγου που θα εκλεγούν είναι τα ακόλουθα :

Διοικητικό ΣυμβούλιοEκλέγονται 7  μέλη και 3  αναπληρωματικά.

Σταυροί προτίμησης τέσσερις (4), μέχρι το 40% των εκλεγομένων.

Ένωση Γονέων Βριλησσίων αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο των Γονέων των Βριλησσίων, τους οποίους και εκπροσωπεί απέναντι των αρμόδιων αρχών. Συγκεντρώνει εκλεγμένους εκπροσώπους από όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων των Βριλησσίων. Ο αριθμός των εκλεγομένων από κάθε σχολείο εξαρτάται από τον αριθμό των γονέων που ψήφισαν στο σχολείο. Για κάθε 30 ψηφίσαντες εκλέγεται ένας εκπρόσωπος. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι όλων των σχολείων αποτελούν τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Σταυροί προτίμησης το 40% των υποψηφίων.

Σχολική Επιτροπή του Δήμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Είναι Επιτροπή που λειτουργεί στο Δήμο και προεδρεύεται από Δημοτικό Σύμβουλο. Μέχρι πρόσφατα στην επιτροπή μετείχε εκλεγμένος εκπρόσωπος από το Σύλλογο Γονέων κάθε σχολείου καθώς και ο εκάστοτε διευθυντής. Στην επιτροπή δεν μετέχει πλέον εκπρόσωπος του κάθε σχολείου με δικαίωμα ψήφου, αλλά είναι επιβεβλημένη η παρουσία του για την καλύτερη ενημέρωση του Συλλόγου και του σχολείου μας. Στις εκλογές θα εκλέξουμε τον εκπρόσωπό μας και έναν αναπληρωματικό. Η Σχολική Επιτροπή ασχολείται με τα προβλήματα του κάθε σχολείου (εξοπλισμό, κατασκευαστικά κλπ).

Σταυροί προτίμησης το 40% των υποψηφίων.

Εξελεγκτική Επιτροπή – Εκλέγονται 3 μέλη και 2 αναπληρωματικοί. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονομικών του Συλλόγου. Ελέγχει και υπογράφει τα βιβλία του Ταμία.

Σταυροί προτίμησης δύο, το 40% των εκλεγομένων.

Τέλος υποψήφιοι για εφορευτική επιτροπή (3 μέλη), οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των εκλογών. Παρακαλούμε εάν επιθυμείτε να δηλώσετε άμεσα υποψηφιότητα για την εφορευτική επιτροπή.

Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου